Undertrycksventilation av uppreglade golv

Platta på mark

obm_bild_6x4_hus_betongplatta

Varför undertrycksventilation?

Många hus byggda från slutet av 1960-talet till i början av 1980-talet har uppreglade golv. De uppreglade golven är byggda på betongplattan som ofta ligger direkt på marken utan isolering eller fuktspärr. Det är framför allt konstruktioner utförda enligt principen betongplatta med överliggande isolering som får fuktproblem.

Det är oftast mycket billigare att ventilera det befintliga golvet än att riva upp golvet och lägga in ett nytt. Metoden är beprövad sedan många år med goda resultat.

Har jag problem med fukt i min bostad?

Indikationer på problem:

Dålig lukt i boendemiljön.

Om det finns tecken på fuktproblem i boendemiljön.

Vad hjälper vi er med?

OBM erbjuder undertrycksventilation av befintligt uppreglade golv som är ett väl beprövat mekaniskt ventilationssystem. Varm och torr inomhusluft ventilerar luftspalten i golvet med hjälp av en
frånluftsfläkt med kanalsystem som fördelar luften, av luftdon för filtrering av tilluften. Kontakta oss så slipper du fukt och mögel.

obm_bild_5x6_undertrycksventilation

Vad hjälper vi er med?

OBM erbjuder undertrycksventilation av befintligt uppreglade golv som är ett väl beprövat mekaniskt ventilationssystem. Varm och torr inomhusluft ventilerar luftspalten i golvet med hjälp av en
frånluftsfläkt med kanalsystem som fördelar luften, av luftdon för filtrering av tilluften. Kontakta oss så slipper du fukt och mögel.

Intresserad av våra tjänster?

Kontakt

stefan.axell@obm.se

0708-606926

OBM Avfuktning Väst AB

Box 36053

Blomstergatan 2

400 13 Göteborg

obm_hemsida_logotyp_hq

OBM Avfuktning Väst © 2018