Vad är OBM?

Om OBM

Har du problem med fukt, lukt eller mögel?

OBM gruppen är en rikstäckande franchiseorganisation som består av ett tjugotal företag från Sundsvall i norr till Ystad i söder. Gruppens totala omsättning är i dagsläget drygt 100 miljoner SEK. OBM gruppen kännetecknas av stor kompetens och lång erfarenhet inom fuktskade- saneringsbranschen samt besiktningsverksamheten.

OBM gruppens organisation bygger på samarbete och support både gällande personal och utrustning mellan företagen. Vi utbyter förstås även kunskap och erfarenhet, något som gagnar dig som kund eftersom det ger större kompetens och kostnadseffektivitet.

Med andra ord: OBM Gruppen är en organisation med det mindre företagets smidighet men med det stora företagets resurser.

Det mindre företagets smidighet, det stora företagets resurser.

Intresserad av våra tjänster?