Lukt, mögel och rötskador

Krypgrund

hus_med_krypgrund

Krypgrunden är en känd riskkonstruktion och flertalet grunder har under åren visat sig få problem med fuktrelaterade skador så som ex. lukt, mögel och rötskador. Vi har stor erfarenhet av detta och erbjuder kundanpassade helhetslösningar, kostnadsfri konsultation och offert.

obm_bild_6x4_krypgrund_skada

Har jag problem med min krypgrund?

Indikationer på problem:

Har du dålig lukt i krypgrunden eller i boendemiljön.

Om det finns angrepp av mögel i krypgrunden.

Om sidoväggar i grunden är fuktiga eller har synlig fukt på marken

obm_bild_6x4_krypgrund_skada

Vad hjälper vi er med?

Okulär inspektion av grunden.

Fuktmätning, vi mäter den relativa fuktigheten i grunden.

Förslag på avfuktnings anläggning, dvs få grunden torr.

Luktsanering, för att minska dålig lukt i boendemiljön.

obm_bild_5x6_krypgrund_inspektion

Vad hjälper vi er med?

Okulär inspektion av grunden.

Fuktmätning, vi mäter den relativa fuktigheten i grunden.

Förslag på avfuktnings anläggning, dvs få grunden torr.

Luktsanering, för att minska dålig lukt i boendemiljön.

Intresserad av våra tjänster?

Kontakt

stefan.axell@obm.se

0708-606926

OBM Avfuktning Väst AB

Box 36053

Blomstergatan 2

400 13 Göteborg

obm_hemsida_logotyp_hq

OBM Avfuktning Väst © 2018