För din trygghet

Konsultation

Ser din krypgrund ut på detta vis?

Då har den tydliga fuktrelaterade skador och behöver undersökas vidare för att kunna föreslå lämpliga åtgärder. Vi utför alltid kostnadsfri rådgivande inspektion när vi är i ert område. Vi lämnar förslag på lämpliga åtgärder.

Kostnadsfri inspektion och offert.

Intresserad av våra tjänster?