Resurs 31

Vad är OBM?

Det mindre företagets smidighet, det stora företagets resurser.

OBM gruppen är en rikstäckande franchiseorganisation som består av ett tjugotal företag från Sundsvall i norr till Ystad i söder. Gruppens totala omsättning är i dagsläget drygt 100 miljoner SEK. OBM gruppen kännetecknas av stor kompetens och lång erfarenhet inom fuktskade- saneringsbranschen samt besiktningsverksamheten.

OBM gruppens organisation bygger på samarbete och support både gällande personal och utrustning mellan företagen. Vi utbyter förstås även kunskap och erfarenhet, något som gagnar dig som kund eftersom det ger större kompetens och kostnadseffektivitet.

Med andra ord: OBM Gruppen är en organisation med det mindre företagets smidighet men med det stora företagets resurser.

besiktning_inspektion

Vad är OBM?

Det mindre företagets smidighet, det stora företagets resurser.

OBM gruppen är en rikstäckande franchiseorganisation som består av ett tjugotal företag från Sundsvall i norr till Ystad i söder. Gruppens totala omsättning är i dagsläget drygt 100 miljoner SEK. OBM gruppen kännetecknas av stor kompetens och lång erfarenhet inom fuktskade- saneringsbranschen samt besiktningsverksamheten.

OBM gruppens organisation bygger på samarbete och support både gällande personal och utrustning mellan företagen. Vi utbyter förstås även kunskap och erfarenhet, något som gagnar dig som kund eftersom det ger större kompetens och kostnadseffektivitet.

Med andra ord: OBM Gruppen är en organisation med det mindre företagets smidighet men med det stora företagets resurser.

besiktning_inspektion
Resurs 27
Vill du lära dig mer om OBM-gruppen?

Klicka här »

OBM Avfuktning Väst AB

Box 36053

Blomstergatan 2

400 13 Göteborg

obm_hemsida_logotyp_hq_svarttext

OBM-gruppen © 2018

Navigation                       Läs mer

Avfuktare                                   Om OBM

Inspektion                                 Obmgruppen.se

Service

 

Kontakt                              OBM Avfuktning Väst AB

Kontaktsida                               Box 36053

OBM på Facebook                   Blomstergatan 2 

                                                        400 13 Göteborg

obm_hemsida_logotyp_hq_svarttext

OBM-gruppen © 2018