Åtgärda och förebygg fukt

Avfuktare

Åtgärda och förebygg fukt med krypgrundsavfuktare

Krypgrundsavfuktare (sorptionsavfuktare) är enligt vår erfarenhet den bästa metoden för att skapa ett torrare klimat i din krypgrund och att förhindra avvikande lukter i boendemiljön då denna installation skapar ett undertryck i krypgrunden. Det är en smidig lösning som ser till att luftfuktigheten hålls under 75% RF. med hjälp av hygrostatreglering.

Intresserad av våra tjänster?